Εργατικό Δίκαιο


Υποδείγματα Χρήσιμων Εγγράφων

Download
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
Microsoft Word Document 32.0 KB
Download
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργ
Microsoft Word Document 43.5 KB
Download
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc
Microsoft Word Document 48.0 KB