Πρακτικός οδηγός εργατικού δικαίου

Εισαγωγη

Ο παρών πρακτικός οδηγός απευθύνεται σε εργοδότες και εργαζομένους καθώς και σε πολυεθνικές εταιρείες που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό στην Ελλάδα.

Στον οδηγό παρουσιάζονται τα κυριότερα πρακτικά και νομικά ζητήματα που απασχολούν επιχειρήσεις στην εύρεση και διαχείριση προσωπικού στην Ελλάδα καθώς και εργαζόμενους στις σχέσεις τους με Έλληνες και ξένους εργοδότες.

 


Σε έξι θεματικές ενότητες εκτίθενται πληροφορίες σχετικά με :


  1. Την εύρεση προσωπικού
  2. Την πρόσληψη ή απόσπαση προσωπικού
  3. Τη σύμβαση εργασίας
  4. Τις υποχρεώσεις του εργοδότη
  5. Την εργασιακή σχέση
  6. Τη λήξη της εργασιακής σχέσης
  7. Τη διευθέτηση των εργασιακών σχέσεων στη μεταβίβαση επιχειρήσεων

1. ευρεση προσωπικου


1.1.Τρόποι εύρεσης προσωπικού.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εύρεσης προσωπικού είναι μέσω αγγελίας σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες, όπως οι : www.xe.gr, www.kariera.gr, www.skywlker.gr. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν πλέον και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το : linkedin ή το Xing, όχι μόνο στο θέμα της αναζήτησης εργατικού δυναμικού αλλά και στο θέμα συγκέντρωσης πληροφοριών για τα προσόντα και αναλυτικά βιογραφικά εργαζομένων που αναζητούν εργασία.

 

1.2.Εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη ανάπτυξη έχουν οι εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες αυτές (όπως η Manpower, η Adecco, κα), τηρούν αρχεία ανθρώπων που αναζητούν εργασία και συγχρόνως μπορούν να κατευθύνουν συμβουλευτικά τον εργοδότη ο οποίος αναζητά προσωπικό στην εύρεση των κατάλληλων υπαλλήλων. Μια ακόμα υπηρεσία που παρέχουν οι εταιρείες αυτές είναι η υπηρεσία HR (Human Resource) για την επιχείρηση  καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού.

 

1.3.Περιεχόμενο αγγελίας.

Το περιεχόμενο της αγγελίας μιας εταιρείας που αναζητά προσωπικό στην Ελλάδα είθισται να είναι αρκετά συνοπτικό. Η αγγελία καλό είναι να περιέχει μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας που αναζητά προσωπικό, πληροφορίες για τη θέση εργασίας που προκηρύσσεται, τα απαιτούμενα προσόντα του υπαλλήλου (σε επίπεδο τυπικών προσόντων και ατομικών ικανοτήτων) και τέλος σαφείς πληροφορίες για τη διεύθυνση αποστολής βιογραφικών και την καταληκτική προθεσμία.

 

1.4.Διαχείριση των απεσταλμένων βιογραφικών από τον εργοδότη

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα  να ενημερώνει τους υποψηφίους ότι παρέλαβε την αίτηση με το βιογραφικό τους και ότι αποθηκεύει το βιογραφικό για μελλοντική αναζήτηση σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση στην επιχείρησή του. Στο ίδιο πλαίσιο με επιστολή του καλεί τους υποψηφίους που δεν επελέγησαν για τη θέση να παραλάβουν τα έγγραφά του φακέλου τους (όπως πτυχία, συστατικές επιστολές, κλπ), αφού αυτά μπορεί να τους είναι χρήσιμα στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας. 

 

 

Επόμενη Σελίδα : Η Πρόσληψη/Απόσπαση Προσωπικού